บุคลากร

สาธารณสุขอำเภอห้างฉัตร

นายบุญเรือง  อินตาคำ
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอห้างฉัตร

(ผช.ด้านบริหาร)  ว่าง


ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอห้างฉัตร

นายบุญลักษณ์  สิทธิไพศาล (ผช.ด้านวิชาการ)


รายชื่อเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้างฉัตร

รายชื่อลูกจ้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ประชาสัมพันธ์

infographic

อนามัยโลกยันโรคโควิดไม่มีผลเกี่ยวข้องกับฤดูกาล ไข้เลือดออกระบาดหนักในปารากวัย... WHO ประกาศภาวะฉุกเฉินจาก "ไวรัสอู่ฮั่น&...

รับความนืยม